UA-50457385-1

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Greek statistics ή Μελισσοκομικά στατιστικά 2004-2009 Vol III

Και φτάσαμε και στο τρίτο μέρος της σειράς αναρτήσεων Greek statistics (βλέπετε προηγούμενες αναρτήσεις Greek statistics ή Μελισσοκομικά στατιστικά 2004-2009 Vol I και Greek statistics ή Μελισσοκομικά στατιστικά 2004-2009 Vol II) όπου και θα ολοκληρώσουμε την περιήγηση μας στην χώρα του Never Never Land. 

Και για αυτή την ανάρτηση της σειρά χρησιμοποιώ ως πηγή την παρακάτω: 

Στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την Μελισσοκομία περιόδου 2004-2009 


Και θα συνεχίσουμε λίγο περαιτέρω την επεξεργασία των στοιχείων που κάναμε στην πρώτη ανάρτηση της σειράς Greek statistics, για να βγάλουμε μερικά ακόμα συμπεράσματα της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων όσο αφορά την συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον κλάδο που μας ενδιαφέρει (την μελισσοκομία). 

Συνεχίζοντας την επεξεργασία των πινάκων δημιούργησα πίνακες με τον αριθμό των κυψελών και την παραγωγή μελιού ανά περιφέρεια (ξεχωριστά φυσικά! αν θέλεις να επεξεργαστείς πίνακες με στοιχεία για να βγάλεις και ένα συμπέρασμα από αυτή την επεξεργασία δεν βάζεις το σύμπαν όλο μέσα σε αυτούς τους πίνακες! Εκτός φυσικά  και αν δεν θέλεις να βγάλεις κανένα συμπέρασμα!) για κάθε ένα έτος για την περίοδο 2004-2009. Και τους έβαλα σε σε μια εικόνα για να μην τιγκάρουμε στους πίνακες χα χα χα (βλέπετε εικόνα παρακάτω).  


Έχοντας πλέον ξεχωρίσει τα δεδομένα μας ανά περιφέρεια και ανά έτος προχώρησα στην δημιουργία δυο ξεχωριστών πινάκων που ο ένας έχει τον αριθμό κυψελών για όλα τα έτη της περιόδου που μας ενδιαφέρει και ο άλλος την παραγωγή μελιού για την αντίστοιχη περίοδο (βλέπετε πίνακες παρακάτω). Και ταυτόχρονα ορίζοντας ως έτος βάσης το 2004 βρήκα την ποσοστιαία διαφορά ανάμεσα στην κάθε χρονιά σε σχέση με την χρονιά βάσης (δηλαδή πόσο αυξήθηκε ή μειώθηκε ο αριθμός κυψελών και η παραγωγή μελιού κάθε έτους σε σχέση με το 2004). Επίσης εφάρμοσα μορφοποίηση υπό όρους με κριτήριο το αν η μεταβολή κάθε περιφέρειας είναι  μεγαλύτερη (με μαύρο χρώμα) ή μικρότερη (με κόκκινο χρώμα) από την αντίστοιχη μεταβολή όλης της χώρας σε σχέση με το έτος βάσης (δηλαδή ποιες περιφέρειες είναι κάτω από την μεταβολή στο σύνολο της χώρας και ποίες πάνω, ποιες κατεβάζουν τον μέσο όρο της διαφοράς από το έτος βάσης και ποιες τον ανεβάζουν). Αχ μερακλντάν πράγματα! Και αν τα στοιχεία ήταν αξιόπιστα θα έκανα δεκάδες άλλα τέτοια αλλά........! 

Αλλά εκεί που είχα κάνει αυτά τα καλούδια ξαφνικά είδα δύο πράγματα που με προκάλεσαν απορία  (έχουν σημειωθεί οι αντίστοιχες γραμμές  και στήλες με ερωτηματικά).

Πρώτον και ευκολότερο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τα έτη 2004 και 2005 υπάρχει ο ίδιος αριθμός κυψελών! Δηλαδή για ολόκληρη περιφέρεια που μέσα της είναι ο νομός Κυκλάδων καθώς και ο νομός Δωδεκανήσων για μια ολόκληρη χρονιά δεν μεταβλήθηκε καθόλου ο αριθμός των κυψελών!!! Ούτε να αυξηθεί, ούτε να μειωθεί! 70.433 ήτανε 70.433 παραμείνανε! Είναι δυνατό αυτό? 

Δεύτερο σημείο που μου χτύπησε καμπανάκια είναι η μεταβολή από το έτος βάσης του 2006. Εδώ βλέποντας ταυτόχρονα τις στήλες όπου υπολογίζω την διαφορά του 2006 από το 2004 και στον πίνακα με τον αριθμό των κυψελών και στον πίνακα της παραγωγής μελιού βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντιστοίχηση 1-1 των ποσοστών της κάθε στήλης! Δηλαδή με λίγα λόγια τα ποσοστά κάθε στήλης είναι ίδια μεταξύ των δύο στηλών. Δηλαδή ο αριθμός των κυψελών μεταβλήθηκε ακριβώς με την ίδια μεταβολή που μεταβλήθηκε και η παραγωγή μελιού και μάλιστα  με την ίδια μεταβολή σε όλες τις περιφέρειες της χώρας! Τέτοιες αλληλοσυσχετίσεις συνήθως κρύβουν πολλά πράγματα μέσα τους.! 

Η παραγωγή μελιού ορίζεται από δύο παραμέτρους, από τον αριθμό των κυψελών και την μέση παραγωγή ανά κυψέλη! Σωστά? Σωστά! Σε περίπτωση που έχουμε την ίδια μεταβολή ανάμεσα στον αριθμό από τις κυψέλες και την παραγωγή μελιού το λογικό είναι η δεύτερη παράμετρος (ο μέσος όρος παραγωγής ανά κυψέλη) να είναι ίδιος και στις δυο χρονιές (και στο έτος βάσης και στο 2006). Σωστά? Σωστά! Ναι αλλά αυτό πως εξηγεί το να έχουμε τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα για κάθε περιφέρεια?


Και πάμε στον τελευταίο πίνακα που δημιούργησα για να λύσω αυτό το ερώτημα που μου δημιουργήθηκε. Στον παρακάτω πίνακα έχω υπολογίσει την παραγωγή (σε κιλά) ανά κυψέλη για κάθε περιφέρεια και κάθε χρονιά της περιόδου 2004-2009 (διαιρώντας την  παραγωγή μελιού για κάθε περιφέρεια και χρονιά με τον αντίστοιχο αριθμό κυψελών ανά περιφέρεια και χρονιά- φυσικά προσαρμοσμένο σε κιλά και όχι σε τόνους που έχει ο κάθε πίνακας-). 

Και τι βλέπουμε εδώ? 

Εδώ βλέπουμε ότι σε κάθε χρονιά η κάθε περιφέρεια έχει τον ίδιο μέσο όρο με το σύνολο της χώρας!  Όσο μέλι βγάζει η Κρήτη ανά  κυψέλη το 2005 (και κάθε χρονιά!) βγάζει και το Ιόνιο και η Μακεδονία, και η Ήπειρος και η Πελοπόννησος και και και........ Και μάλιστα αυτός ο μέσος όρος είναι ο ίδιος και στο σύνολο της χώρας! Είναι δυνατό αυτό? Μπορεί η κάθε περιφέρεια να βγάζει τα ίδια κιλά ανά κυψέλη? Ναι είναι! Με ένα και μόνο τρόπο. Αν δεν έχουν στατιστικά από κάθε περιφέρεια για αυτό το μέγεθος και βάζουν σε όλες τον ίδιο μέσο όρο που έχουν για το σύνολο της χώρας!!! 

Τώρα το πως βγάζουν αυτόν τον μέσο όρο ο Θεός και η ψυχή τους! Δεδομένου ότι πολύ μέλι πωλείται χέρι με χέρι χωρίς παραστατικά, οπότε και δεν φαίνεται πουθενά (οι μελισσοκόμοι στην Ελλάδα μπορούν υπό προϋποθέσεις να πουλούν το μέλι τους χέρι με χέρι χωρίς υποχρέωση τήρησης βιβλίων γιατί φορολογούνται μέσω τεκμηρίων!). Οπότε σύμφωνα με τον αριθμό των κυψελών ανά περιφέρεια και τον μέσο όρο παραγωγής ανά κυψέλη στο σύνολο της χώρας  (που ένας Θεός ξέρει πως βγαίνει!) έχουμε και την παραγωγή ανά περιφέρεια!!! Στην περίπτωση του 2006 επειδή το μαντείο των Δελφών είπε ότι ο μέσος όρος παραγωγής ανά κυψέλη ήταν ίδιος με την χρονιά βάσης (το 2004) δηλαδή 12,2 κιλά ανά κυψέλη και στις δυο χρονιές είχαμε αυτή την φανερή αλληλοσυσχέτιση ανάμεσα στην παραγωγή και τον αριθμό των κυψελών (τις άλλες χρονιές επειδή μεταβάλλεται και ο μέσος όρος παραγωγής ανά κυψέλη αυτή η αλληλοσυσχέτιση "κρύβεται" βολικά!).

Θα έπρεπε να είναι έτσι η μέτρηση της παραγωγής? Φυσικά και όχι! Θα έπρεπε να υπάρχουν στοιχεία παραγωγής για κάθε νομό (και βάση αυτών θα βγάζαμε τα συνολικά κάθε περιφέρειας και της χώρας σαν σύνολο) μετρημένα κανονικά, τι βγάζεις τόσα γράφω! Μόνο αυτός είναι ο σωστός τρόπος!     


Οπότε έχουμε και λέμε η παραγωγή ορίζεται από ένα μέσο όρο που μας είπε το Άγιο Πνεύμα και την αύξηση των κυψελών! Η αύξηση (ή μείωση των κυψελών) θεωρητικά μετριέται από τους ελέγχους που κάνουν οι διευθύνσεις ανάπτυξης (θεωρητικά! Γιατί αν σε μια περιφέρεια δεν έχει γίνει μεταβολή από χρονιά σε χρονιά στον αριθμό των κυψελών τότε μιλάμε για σενάρια επιστημονικής φαντασίας!). Η τιμή ανά περιφέρεια ορίζεται πάλι ως ο μέσος όρος τιμής σε όλη την χώρα που μας το είπε και αυτό το Άγιο Πνεύμα! Οι μελισσοκόμοι και αυτοί θεωρητικά καταγράφονται από τις διευθύνσεις ανάπτυξης (θεωρητικά! Αν για πενταετίες και δεκαετίες δεν υπάρχουν μεταβολές στον αριθμό τους για νομούς ολόκληρους εξακολουθούμε να μιλάμε για σενάρια επιστημονικής φαντασίας!).

Οπότε τι νόημα έχει να προσπαθήσεις να βγάλεις συμπεράσματα από αυτά τα στοιχεία (που δεν είναι και σωστά αριθμητικά το ξανατονίζω!!!! Χα χα χα). 

Κανένα!!!!

Και μια τοποθέτηση μου λίγο πριν τα συμπεράσματα αυτής της ανάρτησης. Παιδιά πού διαχειρίζεστε μελισσοκομικά Blog, μελισσοκομικές ομάδες, και μελισσοκομικές σελίδες προσπαθήστε να δίνετε λίγο περισσότερη προσοχή στο τι ανεβάζετε σε αυτά. Μην σας πιάνει η πρεμούρα για περισσότερα κλικ και Like και ανεβάζετε οτιδήποτε βρείτε μπροστά σας αρκεί να έχει μια αμυδρή σχέση με την μελισσοκομία! Ξέρω περισσότερες αναρτήσεις περισσότερα κλικ λέει η εξίσωση! Ναι τσίμπα ένα βίντεο από εδώ, μια φώτο από εκεί, ένα κείμενο από παραπέρα, κάποια στοιχεία από εδώ κείθε και κάνουμε σεφτέ κάθε ημέρα, και όλα μέλι γάλα! Δυστυχώς για να έχει κάποια βαρύτητα η γνώμη σας, για να σας εμπιστεύονται οι άλλοι, για να έχετε ένα Blog (ομάδα, σελίδα, οτιδήποτε) αξιόπιστο θα πρέπει να κάνετε προσεκτική και μεθοδική εργασία. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να ελέγχετε διαρκώς τις πηγές σας. Τι είναι αυτό? Είναι σωστό? Συμφωνεί με την εμπειρία μου και τις γνώσεις μου? Θα σταθεί σε μια εξονυχιστικό έλεγχο για την ορθότητα του? Είναι αξιόπιστη η ίδια πηγή που το ανάρτησε? Είναι εύκολο να κάνεις λάθος και να θεωρήσεις ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε τι που σου γυάλισε και θέλεις να το βάλεις μέσα στο υλικό σου. Προσοχή! Προσοχή Προσοχή! Οι πρόγονοι μας λέγανε "Ουκ εν τω πολλώ το ευ" σημασία δεν έχει η ποσότητα αλλά η ποιότητα! Γαμήστε τα κλικ και τα Like! Δεν έχουν καμία μα καμία σημασία! Καλύτερα λίγοι οι αναγνώστες σας και καλοί παρά πολλοί αλλά............................

Πάμε παρακάτω να τελειώνουμε και σιγά σιγά.

Συμπέρασμα Τα στατιστικά που δίνει το Υπουργείο είναι ελλειπέστατα και βασίζονται σε χονδροειδείς υπολογισμούς μέσων όρων για κρίσιμα μεγέθη (τιμή, μέσος όρος παραγωγής ανά κυψέλη) από πηγές αμφίβολες και άγνωστες! Δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά μεγέθη του κλάδου και είναι εικονικά και μόνο. Οποιαδήποτε ανάλυση τους είναι καταδικασμένη και στην αποτυχία και δεν έχει λόγο να γίνει! 

Λοιπόν εδώ τελειώνει η σειρά αναρτήσεων Greek statistics, κάνουμε την αποφώνηση και φεύγουμε.


Ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε*

Χα χα χα.

Σιγά μην αρχίσω την αποφώνηση έτσι!

Παίδες καιρός είναι και για το αρκούδι να κάνει αυτά που υποσχέθηκε στον εαυτό του πράξη. Πρέπει τουλάχιστο για μερικές ημέρες (ή και εβδομάδες) να ξεκόψει λίγο από το Blog του και να ξεκουραστεί, ναι τον τρώνε τα δάχτυλα του για να γράφει συνεχώς αναρτήσεις αλλά αν συνεχίσει έτσι και σε λίγο δεν θα έχει τίποτα να γράψει καινούριο, και θα γίνει σαν τους άλλους μελισσοκομικούς μαϊντανούς! Οπότε ετοιμαστείτε για μια μικρή διακοπή στο ανέβασμα αναρτήσεων "Embrace yourself,winter is coming**" χα χα χα. Μικρή θα είναι η διακοπή δεν θα σας παρουσιαστούν συμπτώματα στέρησης. Μάλλον! Άλλωστε μετά από αυτή την σειρά αναρτήσεων καλό είναι να κρατήσουμε Low Profile γιατί θα ακολουθήσει καταιγίδα με σκατά χα χα χα.

Εσείς στο μεταξύ μην ξεχνάτε το τι λέω εδώ και ένα χρόνο όπως και το τι μάθαμε και από αυτές τις τελευταίες αναρτήσεις.


ΟΥΤΕ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΟΥΤΕ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ , ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ! 


και κυρίως δεν υπάρχουν μέσα στα Blogs!!!


Χα χα χα.


Οπότε μέχρι την επόμενη ανάρτηση.......

Adios Amigos Locos
Μότσανος Λάζαρος

Σοχός 3/12/2014  

*   Ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε,
     ἐλευθεροῦτε πατρίδ', ἐλευθεροῦτε δὲ
     παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τέ πατρῴων ἕδη,
     θήκας τε προγόνων:
     νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών.
Εμπρός, γιοί των Ελλήνων,
Ελευθερώστε την πατρίδα,
Ελευθερώστε τα παιδιά σας, τις γυναίκες σας,
Τους βωμούς των θεών των πατέρων σας
Και τους τάφους των προγόνων σας:
Τώρα είναι ο αγώνας για τα πάντα.

Πολεμικό άσμα των πληρωμάτων των Ελληνικών πλοίων στην Ναυμαχία της Σαλαμίνας 

**   Game of Thrones ρητό των βορείων φυλών. 


Υστερόγραφο

Σειρά Αναρτήσεων Greek statistics

Greek statistics ή Μελισσοκομικά στατιστικά 2004-2009 Vol I


Greek statistics ή Μελισσοκομικά στατιστικά 2004-2009 Vol II

Greek statistics ή Μελισσοκομικά στατιστικά 2004-2009 Vol III

Πηγές σειράς αναρτήσεων Greek StatisticsΣτατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την Μελισσοκομία περιόδου 2004-2009

Εργαστήριο σηροτροφίας και μελισσοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η μελισσοκομία στην Ελλάδα και στον Κόσμο

Συμπεράσματα σειράς αναρτήσεων Greek Statistics


Συμπέρασμα  τα δεδομένα που μπορεί να αναρτήσει ακόμα και μια πηγή όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μπορούν να μην είναι αξιόπιστα. Όχι μόνο στην τελική τους μορφή, αλλά ακόμα και τα πρωτογενή δεδομένα που υποτίθεται συλλέγει με τις διάφορες υπηρεσίες του μπορεί να είναι μη αξιόπιστα και προϊόν φαντασίας (δημιουργικής! Χα χα χα). 


Συμπέρασμα ακόμα και επίσημοι πανεπιστημιακοί φορείς που στελεχώνονται με άτομα ανωτάτου γνωστικού επιπέδου και επιστημονικής αξίας είναι δυνατό να κάνουν λάθη στις εργασίες και αρχεία που αναρτούν στο διαδίκτυο είτε από δικές τους παραλήψεις και λάθη είτε από μη έλεγχο των πρωτογενών δεδομένων που βασίζουν τις έρευνες τους. 


Συμπέρασμα Τα στατιστικά που δίνει το Υπουργείο είναι ελλειπέστατα και βασίζονται σε χονδροειδείς υπολογισμούς μέσων όρων για κρίσιμα μεγέθη (τιμή, μέσος όρος παραγωγής ανά κυψέλη) από πηγές αμφίβολες και άγνωστες! Δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά μεγέθη του κλάδου και είναι εικονικά και μόνο. Οποιαδήποτε ανάλυση τους είναι καταδικασμένη και στην αποτυχία και δεν έχει λόγο να γίνει! 


Αυθεντίες δεν υπάρχουν! 

2 σχόλια:

 1. Μας ισοπέδωσες. Κυριολεκτικά.
  Πάντως μια και μιλάμε για Μ.Ο. ανά κυψέλη, πιστεύω ότι στην βόρεια ελλάδα σε μέτριες χρονιές τα 30 κιλά είναι για πλάκα αν το κυνηγήσεις...λίγο.
  Υ.Σ. Σήμερα αγόρασα κασέρι ΠΡΟΙΚΑΣ Σοχού. :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μακάρι αν ήταν αυτό αληθές Βαγγέλη αλλά τίποτα στην τελευταία τριετία δεν δείχνει ότι είναι και τόσο εύκολο να γίνει αυτό σε μια μέτρια χρονιά (είσαι αισιόδοξος μέχρι εκεί που δεν πάει χα χα χα).Υπάρχει μια ιδιόρρυθμη κατάσταση τα τελευταία χρόνια άσχημων καιρικών συνθηκών και μελισσοκομικών χρονιών, στο μέλλον θα δούμε αν θα συνεχισθεί αυτό. Ίσως θα πρέπει ένας μετριοπαθής στόχος για τους μελισσοκόμους να είναι απλώς τα 20 κιλά ανά κυψέλη (που δεν είχαμε την τελευταία τριετία αυτό τον μέσο όρο, το διευκρινίζω αυτό!). Το κασέρι προίκα είναι πολύ καλό αλλά δεν φτάνει το επίπεδο που είχε παλιά, παρόλο την αύξηση της τιμής του την τελευταία δεκαετία δεν υπήρξε αντίστοιχη αύξηση και στην γεύση χα χα χα.

   Διαγραφή